Styrelse

Genarps kulturförening

Kontaktinfo styrelsen Kulturföreningen 2017

 

Ordförande ordförandeuppdraget drivs av ett triumvirat - kontaktperson Anna Heskebeck

 

 

Kassör Carl Johan Antonson antonson.cj@gmail.com

Sanna Berlin Hägerstrand sus12@rocketmail.com

 

Sekreterare Anna Heskebeck anna.heskebeck@gmail.com

 

 

 

Ordinarie ledamöter

Johanna Lindvall jmlindvall@yahoo.se

Kerstin Larsson kerstin.a.larsson@svenskakyrkan.se

 

Lars-Gunnar Heskebeck lg.heskebeck@gmail.com

 

Monika Lennartsson rattenhuber@hotmail.com